Juridik i livets alla skeden

Samboavtal

Ett samboavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och din sambo om vad ni skall dela på vid separation eller dödsfall.

Om ni inte vill att er gemensamma bostad och bohag skall delas lika enligt huvudregeln i sambolagen är det viktigt att skriva ett avtal vari ni bland annat avtalar bort sambolagens regler om bodelning. Ett samboavtal kan endast omfatta egendom som utgör samboegendom. För det fall du och din sambo erlagt olika mycket av köpeskillingen vid köp av er gemensamma bostad kan det vara klokt att i samband med upprättandet av ert samboavtal dessutom upprätta ett skuldebrev vari den överskjutande delen av insatsen regleras mellan er i händelse av separation eller dödsfall.

Samboavtal